JELENA ĐUKIĆ

U timu hotela Solaris Resorts od januara 2015. godine. Volja za usavršavanjem i novim izazovima je nešto što održava njen lični razvoj, kao spoj sticanja novih saznanja, znatiželje i upornosti. Odnos prema ljudima, kako u životu, tako i na poslu zasniva pre svega na poverenju i na taj način se trudi da gradi poslovne odnose sa svim saradnicima. Moto kojim se vodi u životu je: Uspeh pripada samo onima koji su voljni da rade više od ostalih.