PROGRAM STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE MLADIH

Hotel Solaris bio je deo programa „Stručno osposobljavanje mladih“ u saradnji sa Kancelarijom za mlade iz Vrnjačke Banje.

Program je trajao 4 meseca i za to vreme kandidati su prošli određene sektore gde su se stručno usavršavali za dalji rad.

Danas, 20. decembra održan je završni ispit, u prisustvu predstavnika Kancelarije za mlade, kao i mentora koji su sve vreme nesebično delili svoje znanje sa kandidatima.

Cilj projekta je dokvalifikacija i prekvalifikacija nezapošljenih mladih osoba za određena zanimanja koja su im potrebna, kako bi im se olakšalo zapošljavanje u privatnom sektoru. Tim Solaris
Resorts-a je veoma ponosan na stečeno znanje kandidata, pa je određenim kandidatima ponuđeno zasnivanje radnog odnosa.