Kompanija Avon predstavila Solaris Diviziju

22.09.2017

Liderska konferencija Solaris Divizija kompanije Avon održana je u hotelu Solaris Resorts

Velika nam je čast i zadovoljstvo što je Solaris Resorts odabaran da bude domaćin Liderske konferencije u režiji kompanije Avon.

Konferencija nosi naziv Solaris Divizija i analogija nije slučajna. Naime, na jednom od strategijskih sastanaka kompanije Avon održanom upravo u našem hotelu, Divizija Solaris je i nastala.

Nova sala koju Solaris Resorts svojim korisnicima daje na raspolaganje pravi je izbor za organizovanje seminara, konferencija i radnih sastanaka. Sa velikim brojem raspoloživih mesta, opremeljena najsavremenijom tehnologijom, audio i vizuelnom opremom, naša seminar sala je pravi izbor za ovu vrstu okupljanja.