Menadžment

MENADŽMENT

Solaris Resorts Menadžment

 • BORIS DABANOVIĆ

  Generalni direktor
 • NINA STAMENIĆ

  Rezident menadžer
 • JELENA JEVTIĆ

  Menadžer finansija
 • NEVENA ANTIĆ

  Šef marketinga i prodaje
 • BOJANA ĆITIĆ

  Šef recepcije
 • VESNA DRAŠKOVIĆ

  Šef hotelskog domaćinstva
 • SRĐAN MIĆUNOVIĆ

  Šef sektora hrane i pića
 • ANĐELA DRAMIĆANIN

  Šef igraonice